1402. 11. september. Malmø


Mogens Madsen i Køge sælger sin jord i Malmø mellem Algade og havet til Bent Unge, bymand i Malmø

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Magnus Matessøn ciuis in Køke. salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri. me uiro discreto presencium exhibitori Benedicto Vngge uillano in Malmøghe. quandam terram meam. ad occidentalem partem in uilla Malmøyghe. orientaliter. iuxta terram bugedhe Petri Boossøn. a platea communi. et sic usque ad mare in longitudine mensurandam. cuius. latitudo. nouem ulnas. cum quartali. unius ulne continet. sitam / in qua Yngemarus Bødekere pronunc habitat cum domibus et structuris. fundis et spaciis eius uniuersis. nullis exceptis quibuscumque nominibus censeantur. rite et racionabiliter uendidisse et pariter. in placito ciuili Malmøgis scotasse. et ad manus eius assignasse iure perpetuo possidendam. recognoscens me plenum et sufficiens precium ab eodem Benedicto Vngge. pro eadem terra secundum uelle meum ad contentum subleuasse. ita ut ipsum Benedictum. et heredes suos. pro me. meisque heredibus. quittum. liberum dimitto et excusatum penitus per presentes. ♦ Unde obligo me et heredes meos. ad appropriandum. liberandum. disbrigandum ac de euictacione cauendum. memorato Benedicto Vngge et suis heredibus predictam terram cum omnibus suis ut premittitur. pertinenciis. et dictum Benedictum et suos heredes ab omni dampno. ex parte eiusdem terre eripiendum. pro et ab impeticione et allocucione siue et adinuencione presencium et futurorum omnium quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium. sigillum meum una cum sigillis. uirorum discretorum Hennikini Akessøn. consulis in Malmøgis. et Yngemari Thomessøn. dicti Bødekere. uillani ibidem. presentibus est appensum ♦ Datum Malmøgis anno domini m° cd secundo. secunda feria proxima post natiuitatem beate uirginis gloriose\

Oversættelse

Mogens Madsen i Køge til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg lovligt og rigtigt har solgt og på Malmø byting skødet den gode mand indehaveren af dette brev Bent Unge, bymand i Malmø, min jord i den vestlige del af byen Malmø øst for Peder Bosens jord, som måles i længde fra Algade og indtil havet og i bredde måler 9 1/4 alen, hvorpå nu Ingemar Bødker bor, med alle huse og bygninger, tofter og gårdspladser, intet undtaget, med hvilke benævnelser det end opregnes, og at jeg har givet ham det i hænde at besidde med evig ret. Jeg erkender, at jeg har oppebåret fuld og tilstrækkelig betaling af samme Bent Unge for samme jord efter mit ønske og til min tilfredshed, således at jeg med dette brev erklærer samme Bent og hans arvinger kvit, fri og ganske undskyldt at være hvad mig og mine arvinger angår. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle, frigøre, fri og sikre omtalte Bent Unge og hans arvinger førnævnte jord med alle dens ovennævnte tilliggender mod fravinden og befri nævnte Bent og hans arvinger fra ethvert tab med hensyn til samme jord og fra krav og tiltale eller chikane fra alle og enhver, nulevende og fremtidige. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd Henneke Ågesen, rådmand i Malmø, og Ingemar Thomsen, kaldet Bødker, bymand sammesteds, hængt under dette brev. Givet i Malmø i det Herrens år 1402 mandagen næst efter den hellige, glorværdige jomfrus fødselsdag.