1402. 11. september. Malmø byting


Tingsvidne af Malmø byting, at Mogens Madsen, bymand i Køge, har solgt sin jord i Malmø mellem Algade og havet til Bent Unge, bymand i Malmø

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Benedictus Gødsøn aduocatus in Malmøyghe. Iohannes Esberni de Fosøyghe armiger. Henechinus Agesøn Nicholaus Winter. consules. Iohannes Beyere. Sweno Kul. et Trugotus Trugoti uillani ybidem salutem in domino sempiternam ♦ Tenore presencium constare uolumus uniuersis presentibus et futuris publice protestando quod sub anno domini millesimo quadringentesimo secundo. secunda feria proxima post festum natiuitatis beate Marie uirginis. constitutus in placito nostro ciuili Malmøygensi nobis presentibus et aliis pluribus fidedignis. uir discretus Magnus Mathei uillanus in Køge. discreto uiro Benedicto Vnge uillano in Malmøyghe presencium exhibitori quandam terram suam totam nouem ulnas cum uno quarter in latitudine continentem. cuius terre longitudo a plathea communi et sic usque ad mare se extendit. ad partem orientalem illius curie quam bugethe Petrus Bosøn condam inhabitauit Malmøyghe sitam in qua quidem terra Ingemarus Bødekere pronunc habitat. una cum fundis spaciis ac omnibus aliis eiusdem totius terre pertinenciis nullis exceptis quibuscumque nominibus censeantur. appropriauit alienauit et in sinum scotauit iure perpetuo possidendam. obligauit se et suos heredes ad appropriandum liberandum et disbrigandum predicto Benedicto Vnge et eius heredibus predictam terram cum omnibus suis ut premittitur pertinenciis pro et ab impeticione et alloqucione presencium et futurorum quorumcumque. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Bent Gødesen, foged i Malmø, Jens Esbernsen af Fosie, væbnere, Henneke Ågesen, Niels Winter, rådmænd, Jens Beyer, Svend Kul og Trued Truedsen, bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Vi vil, at det med dette brev skal stå fast for alle, nulevende og fremtidige, og erklærer offentligt, at i det Herrens år 1402 første mandag efter den hellige jomfru Maries fødselsdag fremstod på vort byting i Malmø i nærværelse af os og mange andre troværdige mænd den gode mand Mogens Madsen, bymand i Køge, og hjemlede, afhændede og tilskødede med evig besiddelsesret den gode mand Bent Unge, bymand i Malmø, indehaveren af dette brev, hele sin gård, 9 1/4 alen i bredden, hvis jord strækker sig i længde fra Algaden og indtil vandet, øst for den gård, som Peder Bosen fordum beboede, tillige med tofter, gårdspladser og alle andre tilliggender til hele denne jord, intet undtaget, med hvilken benævnelse det end kan opregnes. Han forpligtede sig og sine arvinger til at hjemle, frigøre og fri førnævnte Bent Unge og hans arvinger førnævnte jord med alle dens tilliggender, som nævnt ovenfor, fra krav og tiltale fra hvemsomhelst, nulevende og fremtidige. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.