1402. 20. september. Divitz


Brødrene Klaus van Vitzen, ridder, Fikke og Herman van Vitzen kvitterer hr. Niels Svarteskåning, ridder, for den sikkerhed, han har stillet angående et åbent brev om 1000 lødige mark for dronning Margrete.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Clawes van Vitzen riddær Vicko ok Herman van Vitzen brødhæræ kiennæs meth war opnæ breff wm thet løftæ ok sammedh hand som welboren man herræ Swartæ Schoningh riddæræ os ok war aruinges hand louet hauer for war frw drotninghen vor eet opet breff hwilken breff som ludhær vppa tusendhæ l{oe}dighæ mark for thet forscrefne loftæ ok sammeth hand swo mykidh som fornømdhæ herræ Sconingh ok hans aruinghæ nærændhæ ær i thet forscrefne breff ok hanom eller hans aruinghe mathæ koma til scathæ i thet fornømdhæ løftæ thær lather wy ok war aruinghe herræ Sconingh ok hans aruinghe qwittæ lidhoghe ok gantze orsaghe meth thættæ breff swa at herræ Sconingh fornømdhæ ellær hans aruinge for thættæ fornømdhæ breff eller sammeth hand som for ær sacht enghin nøød manyngh eller scathæ meer lidhæ scule i nøghin mathæ men som the andhræ som meth fornømdhæ herræ Sconingh i thet fornømdhæ breff louet hauer meth thæm ok meth there aruinghe wyl wy ok war aruinghe war ræt i thet fornømdhæ breff waræ vforsymethæ. ok fornømdhæ herræ Sconingh ok hans aruinghe the scule waræ qvittæ. lidoghe ok gantze orsaghe for thættæ forscrefne løfte ok sammeth hand ok for there andeel i thet fornømdhæ breff som fore ær sacht thy at fornømdhæ herræ Sconingh hauer os ok war aru[inghe] fult ok alt gyørt swa os. ok war aruinghe fullica ok wel at nøghir. ♦ Ok at al thing sculo swo fast [stadeghe ok v]brøtelik bliue som fore ær sacht vtan al hielparædhæ thær haue wy Clawes Vicko ok Hærman fornøm[dhæ brødhæ]ræ war incigle meth wytschop vor thet nærwarændhæ breff henghæt ♦ Datum Diuidze anno domini m° cd° anno se[cundo] uigilia beati Mathei apostoli gloriosi in euidentiam premissorum.

Oversættelse

Vi Klaus v. Vitzen, ridder, Fikke og Herman v. Vitzen, brødre, erkender med vort åbne brev, at der om det løfte og den garanti, som velbåren mand hr. Niels Svarteskåning, ridder, har lovet os og vore arvinger for vor frue dronningen, forelå et åbent brev, hvilket brev er pålydende 1000 lødige mark for det førskrevne løfte og garanti, dvs. ligeså meget som førnævnte hr. Svarteskåning og de af hans arvinger stiller til rådighed i det førskrevne brev og han eller hans arvinger måtte komme til skade i det førnævnte løfte, da lader vi og vore arvinger hr. Svarteskåning og hans arvinger være kvit, ledige og ganske ansvarsfri med dette brev, så at førnævnte hr. Svarteskåning eller hans arvinger på ingen måde skal lide mere nød, krav eller skade for dette førnævnte brev eller garanti, men ligesom de andre, som sammen med førnævnte hr. Svarteskåning i førnævnte brev har stillet garantier med dem og deres arvinger, vil vi og vore arvinger lade vor ret i det førnævnte brev være uforsømt. Og førnævnte hr. Svarteskåning og hans arvinger de skulle være kvit, ledige og ganske ansvarsfri for dette førskrevne løfte og garanti og for deres andel i det førnævnte brev, som er blevet oplæst, thi hr. Svarteskåning har til fulde fyldestgjort os og vore arvinger. Og for at alting, som er sagt her, skulle blive så fast, stadigt og ubrydeligt uden nogen hjælperede, da har vi Klaus, Fikke og Herman, de førnævnte brødre, med samtykke vedhængt nærværende brev vore segl. Givet i Divitz i det Herrens år 1402 dagen før den berømmelige apostel, sankt Matthæus' dag til vidnesbyrd om det forudskikkede.