1402. 21. september.


Tideke Høviske, borger i Lund, sælger en gård sammesteds til Jakob Skytte.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Tithechini dictus Howiske borgares i Lund åth Iacobo Sköttæ dess medborgare uthgifne skiöte eller säliobreef på een gård wästan till Iacob Sköttes trägård liggiandes i sancti Andreæ sochn. ♦ Och till wettnesbyrd war Iohannis Hennechini proconsulis Lundis Ionæ Andersons aduocati ibidem Agonis Magnusons consulis et Dauidis Nicleson ciuis Lundensis. ♦ Dat. dhen 21 septembris 1402.

Tidechini medh dhet tillnampnet Höfwiske uthgifne åth Iacobo Skötte hans medborgare skiötebreef anlangande een gård liggiandes i Lund wäster wedh Iacob Sköttes trägård. ♦ Dat. 1402.

Tidechini medh dhet tillnampnet Høfwiskes skiötebreef gifwet Iacobo Skiötte hans medborgare anlangande een gård liggiandes i Lund wäster wedh Iacob Skiöttes trägård. ♦ Dat. 1402.

Oversættelse

Skøde- eller salgsbrev udstedt af Tideke, kaldet Høviske, borger i Lund, til hans medborger Jakob Skytte på en gård, der ligger vest for Jakob Skyttes have i sankt Anders' sogn. Og til vidnesbyrd derom var segl tilhørende Jens Hennekesen, borgmester i Lund, Jon Andersen, foged sammesteds, Åge Mogensen, rådmand, og David Nielsen, borger i Lund, hængt derunder. Givet den 21. september 1402.

Skødebrev udstedt af Tideke med tilnavnet Høviske til hans medborger Jakob Skytte angående en gård, der ligger i Lund vest for Jakob Skyttes have. Givet 1402.

Tideke med tilnavnet Høviskes skødebrev, givet hans medborger Jakob Skytte angående en gård, som ligger i Lund mod vest ved Jakob Skyttes have. Givet 1402.