1402. 25. september.


Tingsvidne, at Tideke Høviske skøder en gård i Lund til sin medborger Jakob Skytte.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Ähn dito borgmästaree och rådz i Lund som war Ionæ Andersons aduocati Lundis Iohannis Hennechini proconsulis Lundis Aghonis Magnusons Canuti Mattissons Hanis[1] Pryzens Tyrgilli Göthsons et Dawidis Nilkesons consulum et ciuium Lundensium uthgifne wettnesskrifft föreskrefne sköte emällan Höwisken och Skötten föröfwat angående. ♦ Dat. feria secunda proxima post festum beati Matthei apostoli[2] 1402.

Borgmastare och rådz i Lund skiötebreef gifwet Iacobo Skötte på Tidechini wägnar på een gård wäster i staden liggiandes straxt hoos Iacob Skiötz trägård. ♦ Dat. 1402.

1. Hanis] herefter overstreget Pri B 29. 2. apostoli] som är dhen 21 septembris fortsætter registratoren Westhius.

Oversættelse

Vidnesbyrd udstedt af nævnte borgmestre og råd i Lund, nemlig Jon Andersen, foged i Lund, Jens Hennekesen, borgmester i Lund, Oge Mogensen, Knud Madsen, Hans Prytze, Troels Gødesen og David Nielsen, rådmænd og borgere i Lund, vedrørende fornævnte skøde, som har fundet sted mellem Høviske og Skytte. Givet mandagen efter apostlen sankt Matthias' dag 1402.

Borgmestre og råd i Lunds skødebrev, givet Jakob Skytte på Tidekes vegne, på en gård, der ligger mod vest i staden lige op til Jakob Skyttes have. Givet 1402.