1402. 29. september. Stegeholm


Katerine, enke efter Bo Jönsson, sælger til hr. Bengt Nilsson forskelligt gods i Södermanland, Öster- og Vestergötland, Småland og Halland, som hun havde fået dels ved arv dels som sin morgengave.

Udtog efter Aa

Tekst

Alla the mæn thætta breff se ælla høra helsar iak Katerina fordhom Bo Iønissøn husfrw war æwerdhelica mædh warom hærra.♦ Kænnis iac oppenbarlica mædh thæsso mino nærwarande opno brefue swa fore them æpter kunno komma som fore them nw ærw/ at iak mædh samthykto radhe oc fulbordh wina oc frænda/ mædh wilia oc mædh beradhno modhe hafuer giort iordha køpp ok godza. mædh ærlekom ok wælbornom manne hærra Beincte Niclissøn riddara .i. swa matto som hær æpter sigx. at iac them fornæmpda hærra Beincte Niclissøn oc hans arfwm til æwerdhelica ægho opplater miin godz swa som først ær ..... thær næst wplater iac fornæmpda hærra Beincte. miin godz .i. Hallande. først Ala som ligger widh Laghaholm een landbo. innan Ysmaryd allan byn. oc thær mædhMosa ængh som heter Hyllishulta .i. Bredharydh sokn. i Basthulte een landbo .i. Ekishulte twa landbo .i. samw sokn .i. Lenom twa landbo .i. Æstridhe een landbo .i. Wghnarydhe een landbo .i. Bulghulte een landbo .i. Deghnistrugxhulte een landbo .i. Hallande ..... hwilken forskrifno godz .i. Østergotlande .i. Somawiik .i. Ionekøpungx føghati .i. Finnedhe .i. Hallande .i. Wæstergotlande. oc .i. Sudhermannelande oc hwar the godz liggia. oc hærra Beinct them opspøria kan. tha affhænder iac mik the forscrepno godz ..... oc wil iac oc skal mædh minom arfwm. them fornæmpda hærra Beincte Niclissøn oc hans arfwm friit oc hemolt halda alt thæt iac ærft hafuer æpter miin barn fornæmpda Erik oc Cristine .i. Swerike .i. Hallande. oc hwar thæt arff oc godz oppspørias kan. antiggia nw æller framledhis ..... Datum Stækaholm anno domini mocdo secundo. die beati Michaelis archangeli in testimonium premissorum.

Oversættelse

Jeg Katerine, der tidligere var Bo Jönssons hustru, hilser alle, der ser eller hører dette brev, evindeligt med vor Herre. Jeg erkender åbenlyst med dette mit åbne brev - såvel for fremtidige som nulevende - at jeg med mine venners og frænders samtykke, råd og indvilligelse og med min egen vilje og velovervejede hu har afsluttet handel om jord og gods med den ærlige og velbyrdige mand, hr. Bengt Nilsson, ridder, således som herefter følger, og jeg oplader fornævnte hr. Bengt Nilsson og hans arvinger til evig besiddelse mit gods nemlig først ..... Dernæst oplader jeg fornævnte hr. Bengt mit gods i Halland: først Ala ............... , der ligger ved Laholm og er en fæstegård, i Esmared hele landsbyen og desuden Mosa eng, der hedder Hilleshult i Breared sogn, i Boshylte en fæstegård, i Ekhult to fæstegårde, i Lena i samme sogn to fæstegårde, i Hästared en fæstegård, i Ukna ryd en fæstegård, i Bulghulte en fæstegård, i Däntershult en fæstegård, altsammen i Halland. ..... Hvilket fornævnte gods i Östergötland, i Sommevik, i Jönköpings fogedi i Finveden, i Halland, i Västergötland, og i Södermannland, hvor dette gods end er beliggende og hr. Bengt kan opspore det, dette føromtalte gods afhænder jeg ..... Jeg vil og skal sammen med mine arvinger frigøre og hjemle fornævnte hr. Bengt Nilsson og hans arvinger alt det, jeg har arvet efter mine børn, fornævnte Erik og Kristina, i Sverige og Halland og hvor den arv og det gods end kan opspores nu og i fremtiden. ..... Givet på Stäkeholm i det Herrens år 1402 på ærkeenglene sankt Mikaels dag til vidnesbyrd om det forudskikkede.