1402. 9. oktober. Roskilde


Peder Jakobsen Finkenoge, ridder, erkender at have lejet Roskilde sankt Clara klosters gods i Herlufmagle, dog undtaget gods tilhørende Helene Nielsdatter, enke efter ridderen hr. Bent Byg, for livstid samt til sønnen Jens Finkenoge, ridder, ti år efter hans og hans hustrus død mod en årlig afgift af fire pund korn til gengæld for en gave på 10 mark sølv til klostrets bygningsfond.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Petrus Iacoby dictus Fynkenowe miles salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me a religiosis dominabus uidelicet a sorore Sophia Clawesæ doter abbatissa monasterii beate Clare uirginis Roskildis totoque conuentu ibidem omnia bona sua in Hellefæ maghlæ in Thythebierghs hæret sita cum omnibus suis pertinenciis mobilibus et immobilibus humidis et siccis nullis exceptis conductiue recepisse exceptis illis bonis que sunt sororis Helene Nielsæ doter relicte domini Benedicti Biug militis incluse cum sororibus eiusdem ordinis. tali tamen condicione quod ego et uxor mea Botildis pronunc uiuens ad dies nostros et filius meus Iohannes Fynkenowe miles ad decem annos continuos post obitum utrorumque nostrorum si superuixerit libere habeamus pro pensione bonorum eorundem annuatim quatuor pund bone anone Roskildis erogaturi expedite. et hoc est ob beniuolenciam meam quia nuper condonaui predictis dominabus decem marchas puri argenti ad fabricam ecclesie earundem dominarum. ♦ Item elapsis annis prescriptis bona predicta statim cum pensione. edificiis. melioracionibus. et familiis ad usum et conuentum predictarum dominarum sine aliquorum contradiccione redeant expedite. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis uirorum nobilium scilicet Iohannis Finkenowe militis dilecti filii mei. et Petri Nicholai de Waldorp armigeri presentibus est appensum. ♦ Datum Roskildis anno domini. mo. cdo. iio. die beati Dionisii martiris et episcopi.

Oversættelse

Peder Jakobsen, kaldet Finkenoge, ridder, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg har lejet af de regelbundne fruer, nemlig af søster Sofie Klausdatter, abbedisse for sankt Clara kloster i Roskilde, og hele det menige konvent sammesteds, alt deres gods i Herlufmagle i Tybjerg herred med alle dets rørlige og urørlige tilliggender, vådt og tørt, intet undtaget, dog med undtagelse af det gods, som tilhører søster Helena Nielsdatter - optaget i klostret med søstrene af samme orden - enke efter hr. Bent Byg, ridder, dog på den betingelse, at jeg og min nulevende hustru frit skal beholde det for vor levetid og min søn Jens Finkenow, ridder, for fulde ti år efter vor død, hvis han overlever os, mod at vi uden vægring årligt betaler fire pund godt korn i afgift af samme gods, og dette sker på grund af min velvilje, eftersom jeg for nylig har skænket førnævnte fruer ti mark lødig sølv til samme fruers kirkes bygningsfond. Fremdeles når førnævnte år er forløbet, skal førnævnte gods straks uden vægring og uden modsigelse fra nogen vende tilbage til førnævnte fruers brug og konvent med afgift, bygninger, forbedringer og undergivne. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig min elskede søn Jens Finkenow, ridder, og Peder Nielsen af Vollerup, væbner, hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1402 på martyren og biskoppen sankt Dionysius' dag.