1402. 18. oktober. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder brev på rettertinget.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomaranorum omnibus presens scriptum cernentibus salutem et gratiam ♦ Noueritis quod [sub anno domini] millesimo quadringentesimo secundo in festo beati Luce euangeliste Helsing[borg] in placito nostro iusticiario constituta nobilis domina domina Gertrudis uxor domini Got..... coram nobilibus et discretis ..... recognouit se proposita esse ..... exhibuisse sol ..... uiro domino Hinrico ..... duas curias in .....broby ..... infra Pheoniam sit[as]..... nostris litteris confectis de..... gratum et ratum quidquid idem dominus ..... et asserens habituram. ♦ Datum et actum anno die et loco [quibus supra nostro ad caus]as sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro\

Oversættelse

Erik af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de slavers og goters konge og fyrste af Pommern sender sin hilsen og nåde til alle, som ser nærværende brev. I skal vide, at i det Herrens år 1402 på sankt Lukas evangelistens dag er ædel frue fru Gertrud, hr. Got.....1) fremmødt på vort retterting foran de ædle og gode mænd.....2) har erkendt, at hun har forelagt.....3) blevet forevist.....4) til manden hr. Henrik.....5) to gårde i .....broby....6) beliggende på Fyn ved vort brev, forfattet om.....7) godkendt og gyldigt, hvad end samme hr. .....8) og idet hun forsikrer, at hun vil holde.....9) Givet og forhandlet år, dag og sted ovenfor under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar som vidne.