1402. 27. oktober.


Morten Gødikesen, borger i København, sælger sin gård nær sankt Nikolaj kirkegård til Aleksander Jensen.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Martinus Godecheson, ciuis Hafnensis, salutem in domino sempiternam. ♦ Constare uolo uniuersis, presentibus et futuris, me discreto uiro, latori presentium, Alexandro Iensson curiam meam, cui nunc insideo, inmediate[1] iuxta cimiterium beati Nicholai ibidem ad occidens inter ambas plateas regales sitam, cum fundo, domibus et edificiis inibi constructis pro competenti pretio cum omni iure mihi in eisdem, uidelicet fundo, domibus et edificiis pertinente in perpetuum uendidisse tali racione, quod ego Martinus et uxor mea Gesæ dimidiam partem prefate curie, uidelicet borialem cum domibus et edificiis in ea constructis ad dies nostros et ad usum nostrum libere habeamus disponendam absque ulla pensione inde danda. ♦ Nobis uero ambobus de medio sublatis extunc predictus Alexander uel sui veri[2] heredes infra proximum primum annum nostrorum amborum mortem consequentem in prompta pecunia bona et datiua currentis monete et nullo alio ualore tutoribus ecclesie beati Nicholai Hafnis tunc existentibus duodecim marchas argenti absque omni calumpnia dabit uel dabunt in fabricam ecclesie supradicte. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uirorum, uidelicet Iohannis Nicholai, Iohannis Ionson et Hanees Byswen est appensum. ♦ Datum anno domini mocdoii uigilia apostolorum Symonis et Iude.

1. inmediate] = immediate. 2. veri] tilf. o.l. Aa.

Oversættelse

Morten Gødikesen, borger i København, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Jeg vil, at det skal stå klart for alle, nulevende og fremtidige, at jeg til den gode mand, nærværende brevviser Aleksander Jensen, til evig tid har solgt min gård, som jeg nu bebor, beliggende umiddelbart op til sankt Nikolaj kirkegård sammesteds mod vest mellem de to kongegader, med grundstykke, huse og bygninger, som er opført, for en passende pris tillige med al ret, der tilhører mig angående samme, nemlig grundstykke, huse og bygninger, på denne betingelse, at jeg Morten og min hustru Gese frit skal have rådighed på livstid og efter vort tarv over halvdelen af fornævnte gård, nemlig den nordlige med de huse og bygninger, der er opført på den, uden at give nogen afgift deraf. Men når vi begge er afgået ved døden, da skal fornævnte Aleksander eller hans rette arvinger i løbet af det næste første år, der følger efter, at vi begge er døde, i rede penge, gode og gangbare i gængs mønt og ingen anden værdi give sankt Nikolaj kirke i Københavns til den tid værende kirkeværger 12 mark sølv til ovennævnte kirkes bygningsfond uden ethvert klagemål. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Nielsen, Jens Jonsen og Hans Bysvend hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1402 dagen før apostlene Simon og Judas' dag.