1402. 2. november. Helsingborg


Ærkebiskop Jakob af Lund, biskopperne Richard af Bangor, Hans af Slesvig, Peder af Roskilde, Knut af Linköping, Eskil af Ribe, Bo af Århus, Peder af Børglum, Jens af Odense og Niels af Strängnäs eftergiver alle, der besøger domkirken i Ribe og rækker den hjælpende hånd til dens bygningsfond, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis sancte matris ecclesie filiis ad quos presentes littere peruenerint Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Swecie primas ac apostolice sedis legatus Rychardus Bangorensis Iohannes Sleswicensis/ Petrus Roskildensis/ Kanutus Lincopensis/ Eskillus Ripensis/ Boecius Arusiensis/ Petrus Burglanensis Iohannes Ottoniensis/ et Nicholaus Strengenensis/ eadem gracia ecclesiarum episcopi salutem et continuam in domino karitatem/ ♦ Pium et gratum obseqium[1] deo inpendere credimus quociens eius fideles [ad][2] pietatis opera excitamus cupientes igitur ut [ecclesia ca]thedralis beate uirginis Marie Ripis iam nouiter heudulor[3] combusta debitis habeatur reuerencia et honore et a Christi fidelibus deuocius frequentet[ur] unde omnibus uere penitentibus contritis et confessis qui dictam ecclesiam causa deuocionis oracionis seu peregrinacionis uisitauerint missas aut alia diuina officia ibidem cum deuocione audierint cimiterium eius circumerint exorando pro defunctis corpus dominicum uel oleum sacrum dum infirmis portentur et reportentur secuti fuerint uel ad fabricam ipsius ecclesie et eius ornamenta melioranda manus porrexerint adiutrices uel eidem ecclesie aliquod notabile legauerint uel legari procurauerint et pro nostri et ecclesiarum nostrarum statu salubri deum pie exorauerint / ♦ Quociens premissa seu premissorum aliquod adimpleuerint tociens de omnipotentis dei misericordia et beatorum P[etri] et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis in domino misericorditer relaxamus/ ♦ In cuius rei euidenciam sigilla nostra presentibus sunt appenssa ♦ Datum Helsingburgh anno domini m° cdii° in commemoracione anima[r]um.

1. obseqium] = obsequium. 2. [ad]] her og i det følgende nogle bogstaver er ulæselige pga. en plet A. 3. heudulor] = heudolor.

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, Richard af Bangor, Hans af Slesvig, Peder af Roskilde, Knut af Linköping, Eskil af Ribe, Bo af Århus, Peder af Børglum, Jens af Odense og Niels af Strängnäs, af samme nåde kirkernes biskopper, til alle Vor Frues kirkes døtre hilsen og bestandig kærlighed i Gud. Vi tror at vise Gud from og kærkommen lydighed, hver gang vi opfordrer hans troende til fromme gerninger. Idet vi ønsker, at domkirken i Ribe, Vor Frue kirke, der for nylig desværre er nedbrændt, må nyde skyldig ærbødighed og ære og fromt besøges af troende kristne, eftergiver vi barmhjertigt med Gud alle, der føler sand anger og sønderknuselse, som har skiftet, og som for andagts, bøns eller pilgrimsfærds skyld besøger nævnte kirke, fromt påhører messer eller andre gudstjenstlige handlinger dér, under en rundgang på dens kirkegård beder for de døde, ledsager herrens legeme eller den hellige olie, når den bringes til eller fra de døde, eller rækker en hjælpende hånd til samme kirkes bygningsfond eller testamenterer samme kirke noget betydeligt eller sørger for, at der testamenteres den noget sådant, og fromt bønfalder Gud for vor og vore kirkers velfærd, så ofte de opfylder ovenstående eller noget af ovenstående, så ofte eftergiver vi dem i tillid til Gud den almægtiges barmhjertighed og hans apostles, sankt Peters og sankt Paulus' myndighed, enhver af os, 40 dage af den dem pålagte kirkebod. Til bevis herpå er vore segl hængt under dette brev. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1402 på dagen for sjælenes ihukommelse.