[1402]. 2. november. Helsingborg


Richard, biskop af Bangor, William Bourchier, ridder, Richard Derham, kong Henriks kapellan, og John Peraunt, serjeant-at-arms, meddeler den engelske konges råd, at de ikke før 10. oktober har kunnet påbegynde forhandlingerne om giftermålene, fordi dronning Margrete opholdt sig i Sverige, og beder rådet tage stilling til visse problemer om arvefølger, som ikke var afgjort i deres instruks.

Tekst efter A

Tekst

Reuerendi patres ac magnifici domini ♦ Scincera[1] recommendacione premissa ♦ Scire. dignemini quod licet in festo sancti. Iacobi feliciter laudato deo/ partibus Dacie applicuimus tamen propter absenciam. regine que. in finibus. ultimis. regni Swesie[2] . cum Prutenis tractatum habuit tam circa presentacionem persone illius. qui falso. et ficte asseruit se regem. Dacie. et Norwegie. etcetera. et eius combustionem. de quibus alias uobis. scripsimus[a] a quam alia. negocia statum. regnorum etcetera concernencia/ cum rege Dacie etcetera/ seu cum ipsa uel eorum consiliis usque ad decimum[3] diem. mensis octobris proximo preteritum. loqui non potuimus/ ♦ Et tunc uisa persona domine Katerine prout nostra instruccio[b] omnino uoluit/ eciam per nos. omnes/ incepimus tractare cum dictis rege et regina personaliter in castro de Helsyngburghis super stricto. maris. transitu situato super negociis et articulis nobis commissis. ♦ Et quia in eisdem. nostris articulis super liga conceptis. adempta fuit nobis. expresse potestas excipiendi personas dominorum quorumcumque preterquam de presenti alligatos. et reseruabatur potestas domino nostro regi. et ambassiatoribus. regis. Dacie cum. in Angliam uenirent cum domina Katerina huiusmodi personas. excipiendi. et eas exprimendi/ tum quia/ consimiliter. reseruabatur/ potestas usque. in Angliam de succursu in specie hincinde ipsis regibus ministranda/ uidelicet tam de numero personarum quam expensis et uadiis earumdem/ tamen eciam propter certos. nouos articulos ex parte ipsius regis Dacie nobis ministratos/ super quibus potestatem in uim instructionis nobis tradite/ tractandi et eos terminandi non habuimus. igitur ligam. in forma nobis tradita ante huiusmodi expressionem et responsionem ad ipsorum. nouos articulos facere nolunt/ quam tamen. ligam et ipsa matrimonia omnia habere uolunt. et desiderant huiusmodi expressionibus et responcionibus[4] sibi factis/ ♦ Intendunt/ enim omnino si poterunt excipere. regem Francie et plures alios/ ad quas expressiones et responciones[5] habendas et pro finali conclusione ipsorum omnium negociorum omnino uoluerint dicti. rex. et. regina quod duo. ex nobis uidelicet[6] nos Willelmus Burchier miles et magister Ricardus de Derham per nos tamen ad hoc prius electi/ et ex causa/ una cum aliquibus uel aliquo plene instructis ex parte eorum transiremus ad dominum nostrum regem Anglie/ et quod interim alii duo uidelicet nos episcopus Bangorensis et Iohannes Peraunt usque ad expressas. declaracionem ac responcionem[7] predictas interim. in. Dacia omnino remaneremus ♦ De quibus inter nos hincinde ne negocia frustrarentur effectum. exstat concordatum/ promisso ultro citroque[8] solempniter per stipulacionem/ quod usque ad festum uisitacionis beate Marie uirginis proxime futurum ipsa omnia negocia tam circa ligam quam eciam circa ipsa matrimonia in eisdem terminis prout nunc stant nulla interim. uariacione facta firmiter stabunt ac suspendantur/ ad quorum execucionem et aliorum occurrencium. nos. dictus Willelmus Burchier miles et magister Ricardus prefatus cum omni festinacione per terram uersus dominum nostrum. regem ac reuerencias et magnificencias uestras iter sumus arrepturi ♦ Insuper quia ex informacionibus nonnullarum ueridicarum personarum eciam religiosorum ac aliorum. plene intelleximus quod. regna Dacie et Swecie non per successionem sed. per eleccionem\ transeunt. intelleximusque. insuper quod ex causis supradictis ac eciam ex difficultate quam fac[i]ant[9] .....[10] etatem domine Philippe secundo genit>e<[11] domini nostri regis[12] negocia ut supradictum est debere suspendi pro securitate euentualiter in ea parte optinenda ultra nostram instruccionem ad condicionem partis nostre meliorandam dedimus articulum/ continentem. hunc tenorem. ♦ Item in eundem euentum petitur/ quod cum adeo uel plus interest domini regis Dacie et eciam regine quam partis nostre. etcetera/ quod successio/ regnorum predictorum deuoluatur et deueniat ad eorum proximos consanguineos quam ad alios et per condiciones ad dictam dominam Katerinam et eius. heredes. petitur pro parte nostra quod quatenus efficacius et firmius poterit esse de iure promittatur solempniter per illos ad quos. hec res pertinet/ quod in casum et euentum quo. dominus Ericus rex prefatus decedat[13] sine liberis quod absit et deus auertat quod eligere debeant et cum effectu. eligant unum de liberis quod deus concedat inter serenissimum dominum. dominum Henricum. principem. Wallie et dictam dominam Katerinam procreatis ♦ Et. primo per omnes dominos tam spirituales quam temporales hic modo presentes/ et deinde in proximo parliamento per omnes dominos et status qui in ipso parliamento intererunt/ cum roboracione ipsorum sigillorum in meliori iuris forma/ cum de iure et eciam in Anglia habetur de consuetudine quod deficientibus masculis femine succedant in regno/ etcetera ♦ Et licet[14] patres reuerendi/ ac domini prescripti iste articulus uideatur illicitam paccionem. quia de successionis futura continuacione/ tamen pacisci quod ille/ succedat qui alias de iure est successurus non. uidetur. illicitum/ quia in euentum in quem datur articulus. illi pro quibus. paciscitur/ tam de iure communi/ quia proximiores in sanguine/ quam de consuetudine ibidem. que est ut eligere consueuerant unum de regalibus. proximiorem. uel unum de liberis. ut continet articulus. ♦ Nam. cessante iure eligendi. ibidem/ dominus rex. Dacie modernus/ et post eum. si sine liberis decedat dicta domina Katerina proximiores sunt ad succedendum in regno. Dacie/ prout de hoc et de iure dicti domini regis in regnis predictis. patet. in cedula[c] presentibus interclusa/ et eciam datur ex habundanti ad omnem\ iuris. effectum efficaciorem qui exinde sequi poterit/ uel debebit et eciam plenius patebit tam de hiis quam de aliis in aduentu prefatorum Willelmi Burchier et Ricardi. Derham. qui. reuerencias ac dominaciones uestras plenius informabunt/ quas in. adiuuacionem regiminis rei publice conseruet altissimus tempora per longeua. ♦ Scriptum in Dacia apud Elsingburghem secundo die mensis nouembris etcetera ♦ /Per scripture propter fest>i<num[15] recessum nauis ♦ Uestri semper Ricardus episcopus Bangorensis Willelmus Burchier miles Ricardus de. Derham. inclitissimi regis nostri capellanus ac Iohannes Peraunt dicti domini nostri seruiens ad arma ad uota parati.

1. Scincera] = sincera. 2. Swesie] = Swecie. 3. decimum] vistnok rettet fra duodecimum ved sletning af duo . 4. responcionibus] = responcionibus. 5. responciones] = responsiones. 6. uidelicet] tilføjet over linjen A. 7. responcionem] =responsionem. 8. citroque] tilføjet over linjen i stedet for ulæseligt slettet ord på to bogstaver A. 9. fac[i]ant] hul i papiret A. 10. .....] ca. 27 ulæselige bogstaver A. 11. genit>e<] genitam A. 12. regis] herefter 55 bogstaver slettet og erstattet med en streg A. 13. decedat] rettet ved underprikkelse fra decederat A. 14. licet] herefter et slettet ord erstattet af en streg A. 15. fest>i<num] festnum A.
a. scripsimus] kendes ikke. b. instruccio] cf. nr. 399. c. cedula] cf. nr. 432.

Oversættelse

Ærværdige fædre og stormægtige herrer. Oprigtig anbefaling tilforn. I skal værdiges at vide, at skønt vi sankt Jakobs dag lykkeligt - Gud være priset - landede i Danmarks land, har vi dog på grund af dronningens fravær, som holdt forhandling i de fjerneste lande i riget Sverige med preusserne såvel angående overgivelsen af den person, som falskt og opdigtet forsikrede, at han var konge af Danmark, Norge o. s.v., og hans opbrænding, hvorom vi iøvrigt har skrevet til Eder, som andre sager, der angår rigernes stilling o. s. v., ikke kunnet tale med kongen af Danmark o. s.v. eller med hende eller deres råder førend sidst forbigangne 10. oktober. Og da vi da så fru Katrine personlig, således som vor instruks overhovedet ønskede, har vi ligeledes personligt begyndt at forhandle med nævnte konge og dronning personligt på borgen Helsingborg, beliggende ved den snævre overgang over havet, om de sager og artikler, der er affattet om forbundet, udtrykkeligt blev frataget os myndighed til at udtage alle herrers personer ud over dem, der for øjeblikket er forbundet, og myndigheden reserveredes for vor herre konge og Danmarks konges udsendinge, når de kom til England med fru Katrine til at udtage disse personer og udtrykke dem, såvel eftersom myndigheden på samme måde reserveredes angående den hjælp, der særligt skulle ydes disse konger på begge sider, nemlig såvel angående personernes antal som angående sammes udgifter og panter, dog ligeledes på grund af visse nye artikler, der er overrakt os på denne konge af Danmarks vegne, hvorom vi i kraft af den instruks, der er overgivet os, ikke havde myndighed til at forhandle og bringe dem til afslutning, vil de altså ikke slutte forbund i den os overgivne form, førend der foreligger stillingtagen og svar på deres nye artikler, hvilket forbund og alle disse ægteskaber de dog vil have og ønsker, når denne stillingtagen og dette svar er givet dem. Thi de agter overhovedet, hvis de kan, at undtage kongen af Frankrig og flere andre, og for at få denne stillingtagen og disse svar og en endelig afslutning på alle disse sager vil nævnte konge og dronning, at to af os, nemlig vi William Bourchier, ridder, og magister Richard Derham, dog først udvalgt hertil af os, og som følge deraf sammen med nogle eller en eller anden med fuld instruks på deres vegne skulle rejse til vor herre kongen af England, og at imidlertid de to andre, nemlig vi biskoppen af Bangor og John Peraunt overhovedet skulle blive i Danmark i mellemtiden, indtil fornævnte erklæring og svar er udtrykt. For at sagerne ikke skulle blive uden virkning, er der mellem os på begge sider aftalt herom, idet der højtideligt blev afgivet løfte ved forpligtelse på hin og denne side, at alle disse sager, såvel angående forbundet som også angående disse ægteskaber urokkeligt skal henstå og udskydes til førstkommende hellige jomfru Marias besøgelsesdag med hensyn til de samme terminer, således som de nu står, idet der i mellemtiden ikke er sket nogen ændring, og til udførelsen af dette og andet påkommende skal vi nævnte William Bourchier, ridder, og fornævnte magister Richard i al hast til lands begive os på vej til vor herre kongen og Eder, ærværdige og stormægtige herrer. Eftersom desuden vi fuldt ud ifølge oplysninger fra nogle sandfærdige personer, også regelbundne og andre, at Danmarks og Sveriges riger går over ikke ved arvefølge, men ved valg, og vi desuden har forstået, at ifølge ovennævnte grunde og ligeledes ifølge den vanskelighed, som fru Filippas alder, vor herre konges næstfødte, sagerne som ovenfor sagt skal udsættes, har vi for muligvis i den henseende at opnå sikkerhed ud over vor instruks for at forbedre vor parts betingelser givet en artikel, der indeholder denne ordlyd: Fremdeles skal som samme udfald bede om, at når det i den grad eller mere interesserer den herre kongen af Danmark og ligeledes dronningen end vort part o. s. v., at arvefølgen i fornævnte riger nedstiger og kommer til deres nærmeste slægtninge end til andre og gennem betingelser til nævnte fru Katrine og hendes arvinger, skal man på vore vegne bede om, at det højtideligt skal loves af dem, hvem denne sag angår, at det vil kunne være virkningsfuldt og urokkeligt, at i det tilfælde og udfald, at hr. Erik, fornævnte konge, dør uden børn - det ske ikke, og det Gud afvende - , at de skal vælge og virkningsfuldt vælger eet af de børn, som Gud må tilstå, bliver avlet af den høje herre hr. Henrik, Prince of Wales, og nævnte fru Katrine. Og først gennem alle herrer, såvel åndelige som timelige, der blot her er til stede, og dernæst på det næste parlament, med deres herrer og stater, som deltager i dette parlament, med deres segls bestyrkelse i den bedste retsform, når man ifølge retten og i England ligeledes ifølge sædvanen har, at kvinde, når mandligt afkom mangler, skal følge efter i riget o. s. v. Og skønt, ærværdige fædre og fornævnte herrer, denne artikel synes en ulovlig aftale, eftersom der dog angående arvefølgens fremtidige fortsættelse er aftalt, at den skal følge, som med rette skulle følge, ikke synes ulovlig, eftersom til resultat, til hvilket artiklen gives, hine, for hvem der træffes aftale, såvel ifølge almindelig ret, eftersom de er nærmest i slægt, som ifølge den sædvane sammesteds, som er, at de plejede at vælge een af de kongelige, den nærmeste, eller eet af børnene, således som artiklen indeholder. Thi ved ophøret af retten til at vælge sammesteds er den nuværende herre konge af Danmark og efter ham, hvis han dør uden børn, nævnte fru Katrine de nærmeste til at følge efter i Danmarks rige, således som det er åbenbart af dette og af nævnte herre konges ret i fornævnte riger i en seddel, der er indesluttet i dette brev, og det gives ligeledes til overflod til al virkningsfuld retsvirkning, som vil kunne følge eller skal følge deraf, og det vil ligeledes fuldstændigt være åbenbart såvel af dette som af andet ved fornævnte William Bourchiers og Richard Derhams ankomst, som fuldstændigt vil underrette Eder, ærværdige herrer, hvem den højeste til hjælp for styret af staten må bevare i lange tider. Skrevet i Danmark i Helsingborg den 2. november o. s. v.

Stedse Eders Richard, biskop af Bangor, William Bourchier, ridder, Richard Derham, kapellan hos den vor navnkundige konge, og John Peraunt, nævnte vor herres serjeant-at-arms, rede efter ønske.