1402. 11. november.


Niels Olufsen Lunge og Oluf Olufsen Lunge, brødre, erkender at have solgt deres gård i Udstrup til deres broder ridderen hr. Anders Olufsen Lunge af Næsby.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Olaui, dictus Lwnge, et Olaws Olaui, dictus Lunge, fratres, salutem in domino. ♦ Nouerint uniuersi, presentes et futuri, quod recognoscimus nos fratri nostro predilecto domino Andree Olaui Lwnge de Næsby, militi, bona nostra nobis post obitum patris nostri predilecti iure hereditario aduoluta, uidelicet unam curiam in Oostorp Mierløsæherret sitam, quam Iohannes, dictus Saab, inhabitat, et dat dimidiam lagenam butyri annuatim pro pensione[1] cum omnibus et singulis suis adiacenciis mobilibus et immobilibus, nullis exceptis, assignasse pariter et scotasse iure perpetuo possidendam, recognoscentes nos plenum et sufficiens pretium pro predictis bonis a predicto domino Andrea Olaui, ut reddimus nos contentos[2] totaliter subleuasse ♦ Insuper obligamus nos et heredes nostros predicto domino Andree Olaui et heredibus suis predictam curiam cum pertinenciis suis uniuersis nullo excepto appropriare, disbrigare et secundum leges terre[3] liberare ab impeticione[4] quorumcunque. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis uirorum nobilium, uidelicet domini Olaui Axelson, domini Iohannis Andree et domini Petri Andree, militum, presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno domini m°cd secundo die sancti Martini episcopi et confessoris.

1. pensione] tilf. o.l. i stedet for overstreget possessione Aa. 2. contentos] rettet in scribendo fra contentis Aa. 3. terre] tilf. o.l. i stedet for overstreget terris (?) Aa. 4. impeticione] rettet in scribendo fra impetitione Aa.

Oversættelse

Niels Olufsen, kaldet Lunge, og Oluf Olufsen, kaldet Lunge, brødre, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at vi erkender, at vi har overgivet og i lige måde skødet vor elskede broder hr. Anders Olufsen Lunge af Næsby, ridder, vort gods, der ifølge arveretten er tilfaldet os efter vor faders død, nemlig en gård i Udstrup i Merløse herred, som Jens, kaldet Sab, bebor, og som årligt giver en halv tønde smør som afgift, med alle dens tilliggender, rørligt og urørligt, intet undtaget, at besidde med rette evindeligt, idet vi erkender, at vi fuldt ud har oppebåret fuld og fyldestgørende pris for fornævnte gods af fornævnte hr. Anders Olufsen, således at vi føler os tilfredse. Desuden forpligter vi os og vore arvinger til over for fornævnte hr. Anders Olufsen og hans arvinger at hjemle, fri og i overensstemmelse med landets love at befri fornævnte gård med alle dens tilliggender, intet undtaget, for alles påkrav. Til vidnesbyrd herom er vore segl sammen med segl tilhørende de velbyrdige mænd, nemlig hr. Oluf Akselsen, hr. Jens Andersen og hr. Peder Andersen, riddere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1402 på biskoppen og bekenderen sankt Mortens dag.