1402. 14. november. Galten herredsting


Tingsvidne af Galten herredsting om, at hr. Svend Udsen, ridder, fik tingsvidnesbyrd mod Kristine Olufsdatter om, at hr. Mogens Myre, ridder, tidligere sammesteds havde skødet alt sit gods i Tordrup og i Brofjerding til hr. Stig Andersen, ridder.

Tekst efter Aa:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus, archidiaconus Arusiensis, Ericus Iuersson, miles, Petrus, sacerdos de Thorsager, Palno Iensson Mws, Magnus Gødesson et Nicholaus Andersson, armigeri, salutem in domino ♦ Noueritis nos sub anno domini moccccoiio proximo placito Galtenhæret post festum beati Martini presentes fuisse, uidisse ac ueraciter audiuisse, quod constitutus coram nobis et aliis fidedignis exhibitor presentium dominus Sueno Wdsson, miles, contra Cristinam Olufsdater sufficiens testimonium placitale octo discretorum, uidelicet Nicholai Pethersson, cuiusdam Stefani, Nicholai Iensson, Andree Thyrisson, Sone Iensson, Nicholai Wilgribsson, cuiusdam Kanuti, et Petri Molnere habuit, cum quibus docuit et probauit, quod dominus Magnus Myræ, miles, antea in dicto placito uelle libero et proposito omnia bona sua in Thoordorpthærp et omnia bona sua in Brofiærdthingh sita cum suis singulis pertinentiis domino Stigoto Andersson, militi, scotauit eadem inperpetue possidendo, obligans se et heredes suos dicto domino Stigoto prenotata bona et heredibus suis ab impeticione liberare quorumcumque, pro quibus quidem bonis dictus Magnus Myræ ab eodem domino Stigoto plenum precium se recognouit subleuasse. ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. ♦ Datum anno et loco supradictis.

Oversættelse

Peder, ærkedegn i Århus, Erik Ivarsen, ridder, Peder, præst i Torsager, Palle Jensen Mus, Mogens Gødesen og Niels Andersen, væbnere, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at vi i det Herrens år 1402 på nærmeste Galten herredsting efter sankt Mortens dag var til stede, så og i sandhed hørte, at nærværende brevviser hr. Svend Udsen, ridder, gav møde for os og andre troværdige mænd og fik fyldestgørende tingsvidnesbyrd af otte gode mænd, nemlig Niels Pedersen, en vis Steffen, Niels Jensen, Anders Tyresen, Sune Jensen, Niels Vilgribsen, en vis Knud og Peder Møller, mod Kristine Olufsdatter, sammen med hvilke han godtgjorde og beviste, at hr. Mogens Myre, ridder, tidligere på nævnte ting af fri vilje og forsæt har skødet alt sit gods i Tordrup og alt sig gods i Brofjerding med alle dets tilliggender til hr. Stig Andersen, ridder, at besidde sammen til evig tid, idet han forpligtede sig og sin arvinger til at fri fornævnte gods for nævnte hr. Stig og hans arvinger fra alles påkrav, for hvilket gods nævnte Mogens Myre har erkendt at have oppebåret fuld pris af samme hr. Stig. Til vidnesbyrd herom er vore segl hængt under dette brev. Givet ovennævnte år og sted.