1402. 26. november. Helsingborg


Kong Erik 7. af Pommern pålægger ridderne hr. Hans Podebusk og hr. Anders Olufsen af Næsby, der strides om en lod i Gryde å mølle, at give møde om seks uger for kongens retterting med deres dokumenter.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarnensis Syælandiam inhabitantibus salutem et graciam ♦ Mandamus domino Iohanni de Pudbusk militi ex una et domino Andree Olaui de Næsby parte altera inter quos litigium et accio super quandam partem molendini dicti Grydæ aa uertuntur ut assumptis secum[1] documentis partis utriusque ad diem sex septimanarum a data presencium in placito nostro iusticiario compareant pro huiusmodi litigio et accione legittime terminandis ♦ Datum Helsingburgis anno domini m°cd° secundo crastino beate Katerine uirginis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Suenssøn Bryms iusticiario nostro\

1. secum] herefter overstreget og underprikket ad A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde rigerne Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hertug af Pommern, til indbyggerne på Sjælland hilsen og nåde. Vi pålægger hr. Hans Podebusk, ridder, på den ene side og hr. Anders Olufsen af Næsby på den anden, mellem hvem der verserer strid og retssag om en lod i møllen, kaldet Gryde å, at de om 6 uger fra dette brevs givelse skal give møde på vort retterting, idet begge tager deres dokumenter med sig, for på lovformelig vis at få bragt denne strid og retssag til afslutning. Givet i Helsingborg i det Herrens år 1402 dagen efter den hellige jomfru Katerines dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.