1402. 9. december.


Udbetaling af £20 til Richard, biskop af Bangor, for dennes udgifter i forbindelse med en sendefærd til Danmark, Sverige og Norge vedrørende de dansk-engelske ægteskabsforhandlinger.

Tekst efter nil

Tekst

Uenerabili patri Ricardo episcopo Bangoriensi misso in ambassiata regis uersus regna Swecie Dacie et Norwegie una cum aliis ad tractandum de maritagiis inter Henricum principem Wallie et filiam regine regnorum predictorum ac inter filium ipsius regine seniorem et Philippam filiam domini regis fiendis in denariis sibi liberatis per manus proprias recipienti denarios de maiore balliuis et probis hominibus uille de Lenna super uadiis suis ac passagio et repassagio suis maris eundo in ambassiata predicta xx libre unde respondebit.

Oversættelse

Biskoppen af Bangor. Til den ærværdige fader Richard, biskop af Bangor, som udsending i kongens gesandtskab til Sveriges, Danmarks og Norges riger sammen med andre for at forhandle om indgåelse af ægteskaber mellem Henry, prins af Wales, og en datter af dronningen af de førnævnte riger og mellem denne dronnings ældste søn og Filippa, hr. kongens datter, i penge udbetalt til ham, til egen hånd, idet han modtog pengene af borgmesteren, the bailiffs og flere andre personer i byen Lynn, til dækning af sin løn og for sin overfart og tilbagefart over havet da han drog i førnævnte gesandtskab: 20 pund. Han skal svare herfor.