1402. eller 1403. 13. december.


Evert Grubbe, væbner, sælger sin hustru Margretes arvegods i Stærkinge til biskop Peder af Roskilde og overdrager hende til gengæld eet bol jord i Vedskølle.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus E<f>rardus[1] Grubbe armiger. salutem in domino ♦ Noueritis me reuerendo in Christo patri ac domino. domino Petro dei gracia episcopo Roskildensi bona mea uidelicet unum mansum terre in Sterckinge pronunc desolatum. dilecte consorti mee Margarete iure hereditario aduolutum. cum agris pratis pascuis siluis humidis et siccis nullis dumtaxat exceptis. uendidisse et scotasse iure. perpetuo possidenda recognoscens me plenum precium et sufficientem pecuniam. a dicto domino Petro episcopo Roskildensi. ad beneplacitum meum prout bene contentor subleuasse pro quibus quidem bonis antedictis eidem Margarete consorti mee prefate et suis heredibus unum mansum terre in Withskøfle in Flakkebergshæret. quem[2] pronunc quidam Iacobus Pauli residet cum pertinenciis suis quibuscumque nullis penitus exceptis. in recompensam per presentes scoto et assigno perpetuo possidendum ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium uirorum. domini Magni Laghonis militis. Iohannis Gørstinge rectoris placiti generalis. Selandie/ Petri Nicolai de Woldorp/ Iohannis Draghe Mathei Rudh et Iohannis Fend. armigerorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini[3] m°cd°tercio[4] die sancte Lucie uirginis.

1. E<f>rardus] Esrardus Aa. 2. quem] herefter overstreget og underprikket nunc Aa. 3. domini] herefter overstreget m°cd°xx°tercio Aa. 4. m°cd°tercio] Roskilde reg. har 1402.

Oversættelse

Eberhard Grubbe, væbner, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at jeg til den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, har solgt og skødet til evig og retmæssig eje mit gods, nemlig 1 bol jord i Stærkinge, som nu er øde, og som var tilfaldet min elskede ægtefælle Margrete med arveret, tillige med marker, enge, græsgange, skove, vådt og tørt, uden nogen som helst undtagelse, idet jeg erkender, at jeg efter mit ønske har oppebåret fuld pris og tilfredsstillende pengesum af nævnte hr. Peder, biskop af Roskilde, således at jeg er veltilfreds. Men som erstatning for dette førnævnte gods skøder og overdrager jeg ved dette brev til min samme førnævnte ægtefælle Margrete og hendes arvinger 1 bol jord i Vedskølle i Flakkebjerg herred, som Jakob Povlsen nu bebor, tillige med alle dets tilliggender uden nogen som helst undtagelse til evig ejendom. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med segl tilhørende de velbyrdige mænd, hr. Mogens Lavesen, ridder, Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, Peder Nielsen til Vollerup, Jens Drage, Mads Rud og Jens Find, væbnere, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 på den hellige jomfru Lucias dag.