1402. 15. december. Växjö


Magnus Tärning og hans hustru Katerine Andersdatter sælger hustruens fædrene gods i Skäggalösa til ridderen hr. Abraham Brodersen for 20 mark svensk.

Regest efter A