1402. 28. december.


Broder Niels, abbed i Sorø kloster, pantsætter det gods i Bjergsted, der var pantsat til ham af fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen, til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus frater Nicolaus abbas Sorensis salutem in domino sempiternam. ♦ Quorum interest pateat uniuersis. nos uenerabili in Christo patri ac domino. domino Petro episcopo Roskyldensi ulterius impignerasse omnia bona in Bærsthued per honestam matronam dominam Gertrudim relictam quondam Erici Barnemsøn militis nobis impignerata seruato tamen iure redempcionis heredibus ipsius domine Gertrudis prenarrate ♦ In cuius euidens testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m°cd° secundo die beatorum innocencium.

Oversættelse

Broder Niels, abbed i Sorø, til alle, som ser nærværende brev, hilsen evindelig i Herren. Det skal være åbenbart for alle, hvem det angår, at vi har viderepantsat til den i Kristus ærværdige fader og herre, hr. Peder, biskop af Roskilde, alt det gods i Bjergsted, som var pantsat til os af den ærværdige kone, fru Gertrud, enke efter afdøde Erik Barumsen, ridder, idet indløsningsretten dog er forbeholdt samme førnævnte fru Gertruds arvinger. Til åbenbart vidnesbyrd herom er vort segl hængt under nærværende (brev). Givet i det Herrens år 1402 på de uskyldige helgeners dag.