1402. 30. december.


Niels Tof, abbed for franciskanerne i Odense, optager skomagersvendene sammesteds blandt deres velgørere og delagtiggør dem i ordenens gode gerninger.

Tekst efter Aa1

Tekst

Honestis personis famulis sutorum Otthoniæ[1] morantibus seu seu moraturis[2] in Christo uniuersis frater Nicolaus Toph gardianus fratrum minorum ibidem salutem[3] in domino perennalem. ♦ Exigente uestræ deuotionis affectu, quo dominum et ordinem nostrum diligitis, uos tanquam speciales benefactores et amicos nostri ordinis ad omnia suffragia fratrum nostrorum[4] recipio uobis plenam participationem omnium bonorum[5] concedens tam post mortem quam in uita, quæ per ipsos die noctuque in missis, uigiliis ieiuniis, orationibus, prædicationibus, laboribus ac aliis piis exercitiis operari dignabitur Clementia saluatoris. ♦ Insuper obligamus nos nostrosque successores priuilegia in exequiis uel prædictorum sepulturis .....[6] uel alibi in uel alibi in nostro[7] fauorab<iliter eisdem>[8] admissa seruare requisiti, dummodo nobis reciproca ea, quæ per prædictos ibidem fu<ere> data[9] , fuerint exhibita ac ab iisdem ministrata. ♦ Datum anno domini mo quadringentesimo secundo in profesto sancti Siluestri episcopi et confessoris[10] gloriosi.

1. Otthoniæ] Othoniæ Ab. 2. seu moraturis] Aa2, Ab, mgl. Aa1. 3. salutem] mgl. Aa2. 4. nostrorum] nostrum Aa2, Ab. 5. omnium bonorum] bonorum omnium Ab. 6. .....] lakune i mss. 7. uel alibi in nostro] således mss. 8. fauorab<iliter eisdem>] fauorab efterfulgt af lakune mss. 9. fu<ere> data] fundata mss, rettet således efter Pontoppidan. 10. confessoris] professoris Aa2.

Oversættelse

Broder Niels Tof, gardian for franciskanerne i Odense til de agtværdige personer skomagersvendene, der alle bor eller kommer til at bo sammesteds, hilsen evindelig med Gud. På grund af denne Eders fromme kærlighed, hvormed I elsker Gud og vor orden, modtager jeg Eder som vor ordens særlige velgørere og venner til alle vore brødres forbønner, idet jeg tilstår Eder fuld delagtighed i alle goder såvel efter døden som i live, som frelserens mildhed skal værdiges at udvirke gennem disse dag og nat, under messer, vigilier, faster, bønner, prædikener, arbejde og andre fromme øvelser. Desuden forpligter vi os og vore efterfølgere til at overholde de privilegier, der nådigt er indrømmet samme med hensyn til både fornævntes ligfærd og bisættelse, når vi opfordres dertil, .....[A], når blot til gengæld det, som er blevet givet sammesteds af fornævnte, bliver forevist og stillet til rådighed af samme for os. Givet i det Herrens år 1402 dagen før sankt Silvesters dag, den strålende biskop og bekender.

A. lakune i mss.