1402.


Kong Erik lader sit mageskifte med Næstved kloster besegle.

Tekst efter reg

Tekst

Konning Erich bedær sigillantes at besiglæ thet skifftæ breff som han oc closter haue giort om Tywelse oc Gaffnø ♦ Mcdii ♦ In papiro.

Oversættelse

Kong Erik beder de beseglende at besegle det skiftebrev, som han og klostret har opsat angående Tyvelse og Gavnø. 1402. På papir.