1402.


Fru Margrete, enke efter Henrik Skytte, skænker en hovedgård og seks andre gårde i Kyndby til Sorø kloster til sjælebod for sig og sine forfædre.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Tekst efter Sorø gavebog:Domina Margareta relicta Henrici Skytte armigeri dedit de consilio et consensu fratris sui[1] *Nicolai Grubbe aliorumque amicorum suorum monasterio beate uirginis in Sora[2] omnia bona sua[3] in Kynby proui<n>cie[4] Hornshæret in perpetuam possessionem[5] pro anima sua et pro animabus omnium progenitorum suorum uidelicet unam curiam principalem et alteram curiam[6] in qua ipsa personaliter residebat cum aliis quinque curiis et earum pertinenciis omnibus ♦ Anno domini 1402.

1. sui] suis ms. 2. Sora] herefter slettet 1-2 bogstaver ms. 3. sua] tilf. o.l. ms. 4. proui<n>cie] forkortelsesstreg mgl. ms. 5. possessionem] herefter overstreget 3 bogstaver ms. 6. curiam] tilf. o.l. ms.

Oversættelse

Fru Margrete, enke efter Henrik Skytte, væbner, skænkede med råd og samtykke af sin broder Niels Grubbe og alle sine andre venner alt sit gods i Kyndby i Horns herred til den hellige jomfrus kloster i Sorø til evig besiddelse som frelse for sin sjæl og alle sine forfædres sjæle. Dette gods er en hovedgård og en anden gård, som hun selv boede på, sammen med fem andre gårde og alle deres tilliggender. I det Herrens år 1402.