1402. Sjællands landsting


Landstingsdom, at Sorø kloster har samme ret til fiskeri i Isefjorden som Henrik Staverskov og Aletze samt andre beboere i Ejby.

Tekst efter Sorø gavebog

Tekst

Tekst efter Sorø gavebog: Nota. quod quidam Henricus Stawerskow nobilis prohibuit uiolenter monasterio piscacionem pro alecibus et delfinibus in Isefiord in sinu qui influit ad terminos terre Egby sed uenerabilis pater dominus Nicolaus Clementis tunc abbas legaliter euicit iniuriam illam per determinacionem placiti generalis adiu<di>cantis[1] quod monasterium Sore habet tam equum ius in illa piscacione sicut Stauwerskow uel Aletze uel alii possessores bonorum in Egby ♦ Super hoc sunt due diffiniciones eiusdem placiti una sub data anni domini 1402 et altera sub data anni domini 1421.

1. adiu<di>cantis] adiucantis ms.

Oversættelse

Bemærk at en vis velbyrdig Henrik Staverskov forhindrede voldeligt klosteret i fiskeriet efter sild og delfiner i Isefjorden i den havarm, som går ind ved grænsen for Ejbys jord. Men den ærværdige fader hr. Niels Klementsen, som da var abbed, afviste denne uret ved landstingets afgørelse, der dømte, at klostret i Sorø havde lige så stor ret til dette fiskeri som Staverskov eller Aletze eller andre ejendomsbesiddere i Ejby. Herom findes to endelige domme af samme ting, den ene er givet 1402.