1402.


Abbeden og klostersamfundet i Gavnø oplader deres rettighed i Gavnø til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

Item abbatis breff och conuentz breff aff Skowcloster at the vplade d Margrete alt theris rettigheit i Gabenøø och kennes them ther fore fult at haffue vpborit. ♦ Datum mcdii°.

Oversættelse

Abbeden og klostersamfundet i Skovklosters brev, at de oplader dronning Margrete al deres rettighed i Gavnø og bekender, at de har oppebåret fuld betaling derfor. Givet 1402.