1402.


Anders Pedersen, hr. Stig Ågesen og Gustav Madsen oplader deres ret til Bussjø til dronning Margrete.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item eth breff at Anders Perssøn her Stiig Ogissøn och her Gøstaff Mattissøn vplade d Margrete alt theris ræt och eyedom som them kan til falle i Borsøø. ♦ Datum mcdii°.

Oversættelse

Et brev, at Anders Pedersen, hr. Stig Ågesen og hr. Gustav Madsen oplader dronning Margrete al den ret og ejendom, som kan tilfalde dem i Bussjø. Givet 1402.