1402.


Fikke og Karsten v. Westen oplader deres ret til Sæby på Lolland til dronning Margrete.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item eth breff at Ficke oc Kærsten[1] van Westen[2] och hans brødere lade d M[3] vp hw<e>s[4] rettigheit the hadde til Sæby i Lolandh och at thet ær them affløeste for swa mygget som koning Waldemar hadde sat them thet i pant fore. ♦ Datum mcdii°.

1. oc Kærsten] tilf. o.l. reg. 2. van Westen] overstreget reg. 3. d M] = drotning Margrete. 4. hw<e>s] med streg igennem 3. bogstaver = hwøs?.

Oversættelse

Et brev, at Fikke og Karsten van Westen og deres brødre oplader dronning Margrete, hvad ret de havde i Sæby på Lolland, og det blev afløst dem for lige så meget som kong Valdemar havde sat det i pant til dem for. Givet 1402.