1402.


Brev på jord i Halling og Randlev mark.

Tekst efter ÆA

Tekst

Ett gammelt latins pergamendtz breff om noget iord liggendes i Halling och Randløff marck. ♦ Dateret 1402.

Oversættelse

Et gammelt pergamentbrev på latin angående noget jord i Halling og Randlev mark. Givet 1402.