1402 eller 1407.


Erik Jensen af Stadsgård skøder gods i Nebel til biskop Bo af Århus.

Tekst efter ÆA

Tekst

Erik Ienssøns aff Steenssgaard skiøde breff paa guodtz y Nøbølle y Vorherritt thill bischop Boe vdi Aarhuuss. ♦ Anno 1402.

Erick Ienssen aff Stadtzgaard hans schiødebreff paa goedtz i Nøbbelle i Wohrherrit till bischob Boei Aarhus. ♦ Anno 1407.

Oversættelse

Erik Jensen af Stensgårds skødebrev på gods i Nebel i Voer herred til biskop Bo i Århus. År 1407.