1402 eller 1432.


Skødebrev på ovennævnte gods.

Tekst efter ÆA

Tekst

Ett schøde som er paa samme guodz, som er i gaardt i Gylling, i byggested ibidem, i gaard i Lierdrup, i gaard ibidem, ii gaarde i Ambstrup. ♦ Anno 1402.

Et schiøde breff paa samme samme guodz/goedtz[1] , som er en gaard i Gylling, en bøggested ibidem, en gaard i Leirdrup en gaard ibidem, med andet. ♦ 1432.

1. samme guodz/goedtz] Cf. forrige nr.

Oversættelse

Et skødebrev på samme gods,1) som er en gård i Gylling, en byggegrund sammesteds, en gård i Lerdrup, en gård sammesteds og to gårde i Amstrup. År 1402.