1402.


Vidisse af skødning af gods til Børglum kloster.

Tekst efter ÆA

Tekst

En lattinske widisse paa fruwe Eline Bugisdatter her Kresten Wendelboes effter leuerske skødebreff wdi huilcken hun skøder tiill Børlumkloster hinnes godtz liggindis wdi Lwingswett etc. ♦ Mcdii.

Oversættelse

En vidisse på latin af fru Ellen Buggesdatter, hr. Kristian Vendelbos enkes skødebrev, hvori hun skøder sit gods i Lwingswett etc. til Børglum kloster. 1402.