1402.


Provsten i Børglum bekender indløsning af en gård i Stride.

Tekst efter ÆA

Tekst

Tingz winde att prouisten aff Børlum kiende løsning paa ien gordt i Stryde. ♦ Mcdii.

Oversættelse

Et tingsvidne, at provsten af Børglum bekender indløsning af en gård i Stride. 1402.