1402.


Fru Ellen Buggesdatter, enke efter hr. Kristian Vendelbo, skøder sit gods Lywnxwetth til Børglum kloster.

Tekst efter ÆA

Tekst

En gammel lattinske skødebreff att Eline Bugesdatter her Cresten Wendelbois effter leuerske skøder tiill Børlumkloster hinnes godtz Lywnxwetth. ♦ Mcdii.

Oversættelse

Et gammelt latinsk skødebrev, at Ellen Buggesdatter, hr. Kristian Vendelbos enke skøder sit gods Lywnxwetth[A] til Børglum kloster. 1402.

A. evt. Lyngshede, Råbjerg sogn i Horns herred.