1402.


Jens og Arild Madsen skøder en gård i Kalundborg til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Ienns Matzenn och Arrild Matzenn skiøde breff giffuitt bisp Peder i Roskilde paa enn gaard i Kallundborg. ♦ Datum 1402.

Oversættelse

Jens og Arild Madsens skødebrev, givet bisp Peder i Roskilde på en gård i Kalundborg. Givet 1402.