1402.


Anders Pedersen af Svanholm skøder sit gods i Fensmark til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter ÆA

Tekst

Anders Perssenn aff Holme skiødebreff till bisp Peder aff Roskilde paa hans gotz i Fennitzmarck. ♦ 1402. Latine.

Oversættelse

Anders Pedersens af Svanholms skødebrev til bisp Peder af Roskilde på hans gods i Fensmark. 1402. På latin.