1402.


Landstingsvidne om Hartvig Tralows skødning af gods i Freerslev sogn til biskop Peder af Roskilde, jf. nr. 14029999033

Tekst efter ÆA

Tekst

Landtzthings widne att Hartwig Trallow har skiøtt Auge Pederssen paa bisp Peders wegne altt sitt godtz i Heyde wengne. ♦ 1402.

Oversættelse

Landstingsvidne, at Hartvig Trallow har skødet Ove Pedersen på bisp Peders vegne alt sit gods i Hejde vænge. 1402.