1402.


Anders Pedersen af Svanholm skøder sin andel i Borsjø gård til dronning Margrete.

Tekst efter ÆA

Tekst

Ittem Anders Perszens breff aff Suanholm at handt skøder d M[1] sin anpart y Borsyøe gard met thu tings widtne om szamme godtz. ♦ Datum 1402.

1. d M] = drotning Margrete.

Oversættelse

Anders Pedersen af Svanholms brev, at han skøder dronning Margrete sin andel i Borsjø gård, sammen med to tingsvidner om det samme gods. Givet 1402.