1402.


Hr. Hartvig Limbæk giver Jens Olufsen af Lykkesholm lov til at bygge en vejrmølle ved Jersore.

Tekst efter ÆA

Tekst

Hartuigh Lembeck ridder beuilget her Iohann Olssønn aff Lychisholm att mathe opbygge enn weder mølle paa hannss grund for Ierssøre. ♦ 1402.

Oversættelse

Hartvig Limbæk, ridder, bevilgede hr. Jens Olufsen af Lykkesholm, at han måtte opbygge en vejrmølle på hans grund ved Jernsore. 1402.