1402 eller 1403.


Borgmester, råd og borgere i Fåborg skænker helligåndsklostret sammesteds et møllested nord for byen.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Borgm., raad og meeningheden i Faaborg deris bref paa et møllested til helligaands closter ligende norden Faaborg ved byens dam. ♦ Dat. 1402.

Borgmester og raad og semtlig borgerskab i Odense[1] , deris brev paa et møllestæd til helligaands kloster i Faaborg. ♦ In originali paa pergament. ♦ 1403.

1. Odense] Fejltagelse for Faaborg.

Oversættelse

Borgmester, råd og menige borgere i Fåborgs brev på et møllested til helligåndskloster, liggende nord for Fåborg ved byens dam. Givet 1402.

Borgmester og råd og samtlige borgere i Fåborgs brev på et møllested til helligåndskloster i Fåborg. I original på pergament. 1403.