[1402-1409].


Aksel Ubbesen skøder alt sit gods på Fyn, herunder hovedgården i Brembæk, til biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs.

Tekst efter reg

Tekst

Eet obet breff ..... at Axell Vbbessøn skødher oc affhender allt sytt gosz som han i Fywn haffde hwelket han feck aff sin modherbrodher Mattes Persøn som er howedgarden i Brembecki Oræ sogheni Gudmundehæret meth all then gards retticheit oc telliggelsæ oc fleræ gaardhæ oc goosz effter thy som thet same breff vtwiser ordh fraa ordh meth alle the gaardhæ oc goszes retticheit oc telliggellsæ engtæ vndertaget hederlich fadher meth gud biscop Niels Iacobsøn Lungæbischopi Strengæness.

Oversættelse

Et åbent brev....., at Aksel Ubbesen skøder og afhænder alt sit gods, som han havde på Fyn, hvilket han fik af sin morbroder Mads Pedersen, og det er hovedgården i Brembæk i Oure sogn i Gudme herred tillige med al den gårds rettighed og tilliggende og flere gårde og gods, således som samme brev udviser ord til andet, med alle de gårdes og det gods' rettighed og tilliggende, intet undtaget, til den hæderværdige fader med Gud biskop Niels Jakobsen Lunge, biskop af Strängnäs.