[1402-1409].


Hr. Didrik Heest pantsætter tre gårde i Allese.

Tekst efter ÆA

Tekst

Item pantebreff och skøde paa thre gaarde vdi Alløsse aff her Diderich Hestenn.

Oversættelse

Fremdeles pantebrev og skøde på tre gårde i Allese af hr. Didrik Heest.