1403. 21. januar. Färlöv


Hr. Verneke Konradsen i Færløf oplader to gårde i Billinge i Onsjø herred til hr. Abraham Brodersen.

Tekst efter A

Tekst

Iak Werneke Cunradssønredere .ii. Fyærdeløff. hilser alle men thettæ breff hore elle se/ quedyæ meth gudz/ ♦ Thet s<k>al[1] alle men vyderlykt ware the ther nw ære alle comme kwnne. thet iak thenne nerwerendes brefførerher Abram. twa gardhe. likgendes i Billinghe i Othensheret wilke iak. fik aff Olef Korrebondæ. til ewerdelike eyæ. thøm app ladher iak hanum til ewerdelike eyæ som iak thøm hawer meth then samme rææt ♦ Til mere wisse tha er myt insigle methher Olafs insigle fore hæynt ♦ Thetthe er giwet. ok scriwet i Fy[æ]r[d]eløff efthe wors herre ar m cd iiio in die beate Agnetis uirginis.

1. s<k>al] slal A.

Oversættelse

Jeg Verneke Konradsen i Färlöf, ridder, sender alle mænd, der hører eller ser dette brev, hilsen med Gud. Det skal være vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at jeg til nærværende brevfører, hr. Abraham, oplader to gårde i Billinge i Onsjö herred, til evig besiddelse med den ret, som jeg har til dem; hvilke gårde jeg fik af Oluf Korrebonde til evig besiddelse. Til yderligere sikkerhed er mit segl hængt herunder sammen med hr. Oluf segl. Dette er givet og skrevet i Färlöf i det Herrens år 1403 på den jomfruen sankt Agnetes dag.