1403. 22. januar. Helsingborg byting


Tingsvidne af Helsingborg byting om, at Jens Pedersen, borger sammesteds, har ladet Torben Bruns brev af 1398 8. december læse på tinge og opladt det til ridderen hr. Anders Jakobsen Lunge, høvedsmand sammesteds.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus./ Olauus Tuesøn de Eghby armiger Petrus Karlsøn proconsul Helsingburg. Nicolaus Matessøn. Hinricus Hermansøn. Petrus Swart. Tyco Helgesøn. et Drews conuillani ibidem salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini millesimo quadringentesimo tercio secunda feria ante conuersionem sancti Pauli in placito nostro ciuili coram nobis constitutus uir discretus Iohannes Petri noster conciuis quandam apertam litteram sibi cum uxore sua. >Cristina aduolutam legi fecit et publicari sub sigillis saluis sanis et integris/ quam quidem litteram nobili militi domino Andree Iacobi Lunge capitaneo nostro dilecto sponte et libere resignauit cum omni iure sibi pertinenti in eadem cuius quidem littere tenor de uerbo ad uerbum sequitur et est talis/ ♦ Omnibus presens scriptum cernentibus Thorbernus Brwn ciuis Helsingburg (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. V I nr. 675) ♦ In huius protestacionis testimonium sigilla nostra presentibus duximus apponenda ♦ Datum anno die et loco supradictis.

Oversættelse

Oluf Tuesen af Egby, væbner, Peder Karlsen, borgmester i Helsingborg, Niels Madsen, Henrik Hermansen, Peder Svart, Tyge Helgesen og Anders, bymænd sammesteds, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. I skal vide, at i det Herrens år 1403 mandag inden sankt Paulus' omvendelse fremmødte på vort byting for os den gode mand Jens Pedersen, vor medborger, og lod læse og offentliggøre et vist åbent brev, som han havde fået med sin hustru Kirstine, med hele, friske og ubeskadigede segl, hvilket brev han med sin gode vilje og frit afstod til den velbyrdige ridder hr. Anders Jakobsen Lunge, vor kære slotshøvedsmand, med al ret, som tilkom ham deri. Dette brevs ordlyd, som her følger fra ord til andet er således: Torben Brun, borger i Helsingborg (osv. = D RB 4. rk. V I nr. 675). Til vidnesbyrd om denne erklæring lader vi vore segl hænge under dette brev. Givet ovennævnte år, dag og sted.