1403. 25. januar. Westminster


Richard, biskop af Bangor, som i den engelske konges ærinde opholder sig i Danmark, får kongens fuldmagtsbrev, lydende på navnene Thomas Waldeby og Thomas Lynton.

Tekst efter Aa

Tekst

Ricardusepiscopus Bangorensis qui in obsequio regis in partibus Dacie moratur\ habet litteras regis de generali attornatu sub nominibus Thome Waldeby et Thome Lyntonia sub alternacione ad lucrandum (uel perdendum)[1] in quibuscumque curiis Anglie per unum annum duraturas. ♦ Presentibus (minime ualituris si contingat ipsum Ricardum iter illud non arripere uel postquam citra terminum illum in Angliam redierit a partibus supradictis)[2] ♦ Teste rege apud Westmonasterium xxv die ianuarii.

1. lucrandum (uel perdendum)] lucrandum etcetera Aa, udfyldt efter Dictionary of Medieval Latin V p. 1652, lucrari §5. 2. Presentibus (minime ualituris si contingat ipsum Ricardum iter illud non arripere uel postquam citra terminum illum in Angliam redierit a partibus supradictis)] Presentibus etcetera Aa, udfyldt efter Hall, A Formula Book I 70 nr. 66.

Oversættelse

Richard, biskop af Bangor, som opholder sig i Danmark i kongens tjenesteærinde, får en étårig kongelig generalfuldmagt til brug for enten Thomas Waldeby eller Thomas Lynton til at vinde eller tabe 1) i enhver retssal i England. Dette brev skal dog ikke gælde, hvis det sker, at samme Richard ikke påbegynder sin rejse, eller efter at han er vendt tilbage til England fra de ovennævnte egne inden udløbet af denne periode. Med kongen som vidne i Westminster 25. januar.