1403. 26. januar. S. Pietro i Rom


Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved sankt Maria ad Gradus i Mainz at overdrage Herman Skondelev, sognepræst ved Allehelgens kirke i Erfurt, det kanonikat og den præbende ved sankt Peders kirke uden for murene i Mainz, som han havde erhvervet ved bytte med Johan Wittenberg mod et evigt vikardømme i sankt Marienberg i Nordhausen i hænderne på vor ærværdige broder Hans, biskop af Slesvig, dengang generalvikar i åndelige anliggender for vor ærværdige broder Johan ærkebiskop af Mainz, og som samme biskop med ærkebiskoppens bemyndigelse havde givet ham ved provision.

Udtog efter Aa

Tekst

Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved sankt Maria ad Gradus i Mainz at overdrage Herman Schindeloib, sognepræst ved Allehelgens kirke i Erfurt , det kanonikat og den præbende ved sankt Peders kirke extra muros i Mainz, som han havde erhvervet ved bytte med Johan Wittenberg mod et evigt vikardømme i sankt Marienberg i Nordhausen, in manibus uenerabilis fratris nostri Iohannis episcopi Sleswicensis tunc uenerabilis fratris nostri Iohannis archiepiscopi Maguntinensis in spiritualibus uicarii generalis, og som samme biskop med ærkebiskoppens bemyndigelse havde givet ham ved provision.

Oversættelse

Pave Bonifacius 9. pålægger dekanen ved sankt Maria ad Gradus i Mainz at overdrage Herman Skondelev, sognepræst ved Allehelgens kirke i Erfurt, det kanonikat og den præbende ved sankt Peders kirke uden for murene i Mainz, som han havde erhvervet ved bytte med Johan Wittenberg mod et evigt vikardømme i sankt Marienberg i Nordhausen i hænderne på vor ærværdige broder Hans, biskop af Slesvig, dengang generalvikar i åndelige anliggender for vor ærværdige broder Johan ærkebiskop af Mainz, og som samme biskop med ærkebiskoppens bemyndigelse havde givet ham ved provision.