1403. 24. februar.


Jens Brynikesen, kantor i Roskilde, pantsætter en brydegård i Hvedstrup og en gård i Vor Frue sogn i Roskilde til kapitlet i Roskilde for 60 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iohannes Brunikinicantor Roskildensis salutem in domino ♦ Notum facio uniuersis quod recognosco me uenerabili capitulo Roskildensi in sexaginta marchis Lybicensibus monete currentis et datiue racione ueri mutui michi facti ex parte altaris sancti Magni teneri et esse ueraciter obligatum infra proximum festum sancti Laurencii persoluendis tali racione quod si tunc in soluendo defecero extunc eidem capitulo Roskildensi bona mea uidelicet unam curiam uillicalem in Hwethstorp sitam condam patri meobone memorie inpigneratam et ad me iure hereditario aduolutam et unam curiam Roskildis in parrokia beate uirginis ad borientalem partem platee regie et communis sitam in qua pronunc quidam Magnus Michaelis residet inpignero per presentes tali modo quod ipsas curias sub ordinacione mea habeam et dicto capitulo uel rectori altaris prefati infra proximum festum purificacionis beate uirginis tria pund annone et duos solidos grossorum de dictis bonis racione dampni et interesse exsoluam expedite et sic singulis annis donec in die sancti Laurencii dicta bona pro prefata summa pecunie legaliter redimantur ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium uirorum dominorum Iohannis Øndari et Trugilli Trugilli concanonicorum meorum presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° tercio die beati Mathie apostoli\

Oversættelse

Hans Brynikesen, kantor i Roskilde, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, at jeg i sandhed står i skyld og gæld til det ærværdige Roskilde kapitel for 60 mark lybsk i gængs og gangbar mønt på grund af et lån, ydet mig af sankt Mogens' alter, at tilbagebetale inden næste sankt Laurentius' dag, på den betingelse, at hvis jeg da svigter med betalingen, da pantsætter jeg med dette brev samme Roskilde kapitel mit gods, en brydegård i Hvedstrup, i sin tid pantsat til min fader - god ihukommelse - og tilfaldet mig ved arveret, og en gård i Roskilde i Vor Frue sogn ved Algades nordside, hvor nu en vis Mogens Mikkelsen bor, på det vilkår, at jeg må beholde disse gårde til min rådighed og uden vægring skal betale nævnte kapitel eller præsten ved førnævnte alter inden næste kyndelmisse tre pund korn og to skilling grot af nævnte gods for tab og interesse og så fremdeles hvert år, indtil nævnte gods lovligt indløses på sankt Laurentius' dag for førnævnte pengesum. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderværdige mænd herrerne Jens Øndersen og Troels Troelsen, mine medkanniker, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 på apostlen sankt Mathias' dag.