1403. 24. februar.


Niels Verre, bymand i Malmø, pantsætter en grund sammesteds til Jens Bejer.

Tekst efter nil

Tekst

Nicolai Werres uillani in Malmöe åth Iohanni Beyero gifne pantebreef på på een iord liggiandes i Malmöe sönnerst i stadhen 80 alnar långh och uthi norr 21 aln på bredden på hwilken han bekom 27 marck sölf. ♦ Dat. die beati Matthiæ apostoli[1] 1403.

Nicolai Werres borgares i Malmöe uthgifne pantebreef åth Iohanni Wäyare angående nagon tompt liggiandes i Malmoe wäster i stadhen at 80 alnar bestående dess längd medh meera. ♦ Dat. 1403.

1. apostoli] som är dhen 24 februarii fortsætter registratoren Westhius.

Oversættelse

Pantebrev udstedt af Niels Verre, bymand i Malmø, til Jens Bejer på en jord i den sydlige del af Malmø, 80 alen lang og mod nord 21 alen i bredden, for hvilken han fik 27 mark sølv.

Pantebrev udstedt af Niels Verre, borger i Malmø, til Jens Bejer angående en grund i den vestlige del af Malmø, som er 80 alen på længden, m.m. Givet 1403.