1403. 1. marts.


Optegnelse om, at en del af ærkebiskop Jakob af Lunds servispenge er blevet fordelt mellem kardinalerne.

Tekst efter A:

Tekst

Indictione xima die prima mensis martii reuerendus pater dominus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis soluit pro parte partis sui communis seruitii quadragintaunum florenos auri de[1] camera solidos trigintatres et denarios quattuor monete Romane. et pro parte unius sui minuti seruitii. tres similes florenos solidos sexdecim et denarios octo dicte monete ♦ Summa florenos quadragintaquinque ♦ Fuit promotus anno. iii°. domini Bonifacii ♦ Fuerunt in eius promotione cardinales xv uidelicet .....[2] ♦ Capit clericus collegii solidos xxii et denarios vi. ♦ Restant floreni xliiii et solidi xxvii et denarii vi ♦ Capit quilibet florenos ii solidos xlviii denarios vi ♦ Capit camera apostolica portiones mortuorum vii que sunt floreni xx solidi xxxviiii denarii vi.

1. de] de de på linieovergang A. 2. .....] kardinalernes navne udelades her.

Oversættelse

I den ellevte indiktion den 1. marts betalte den ærværdige fader hr. Jakob, af Guds nåde ærkebiskop af Lund, 41 kammerfloriner i guld 33 skilling og 4 penning i romersk mønt som en del af sit servitium commune og 3 lignende floriner 16 skilling og 8 penning i nævnte mønt som en del af et servitium minutum. Sum: 45 floriner. Han blev forfremmet i hr. Bonifacius' 3. år. Der var 15 kardinaler ved hans forfremmelse, nemlig (kardinalen) af Firenze, Bologna, Lodi, Monopoli, Isernia, Bari, Napoli, Brancacius. De øvrige er døde. Kollegiets klerk tager 22 skilling og 6 penning. Hver tager 2 floriner 48 skilling 6 penning. Det apostoliske kammer tager de 7 dødes lodder, som udgør 20 floriner 39 skilling 6 penning.