1403. 1. marts.


Universitetet i Köln ansøger pave Bonifacius 9. om, at Jens Boesen, gejstlig i Roskilde stift, må få et kanonikat med ventebrev på en præbende ved Vor Frue kirke i Roskilde eller i København.

Tekst efter Aa

Tekst

Item Johanni Boecii clerico Roskildensis diocesis studenti in artibus de canonicatibus sub expectacione prebendarum. ecclesiarum beate Marie Roskildensis. et beate Marie Haunensis dicte Roskildensis diocesis. ita tamen quod postquam possessionem pacificam in una dictarum ecclesiarum assecutus fuerit. gracia una quo ad canonicatum et prebendam in alia earundem expiret.

Oversættelse

Fremdeles for Jens Bosen, gejstlig i Roskilde stift, der studerer artes, angående kanonikater med ventebrev på præbender ved kirkerne Vor Frue i Roskilde og Vor Frue i København i nævnte Roskilde stift, dog således at, efter at han har opnået ukæret besiddelse angående den ene af de nævnte kirker, den ene nådesbevisning med hensyn til kanonikat og præbende udelukker den anden af samme.