1403. 6. marts.


Hr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde skøder 8 gårde i Rørbæk til hr. Aksel Mogensen af Krenkerup.

Tekst efter Aa

Tekst

Item ith breff, att her Folmer Iacopssøn Lunge att (!)Ryde, ritter, skøtte her Axell Mogennssøn, rider, y Krennckerup viii gaarde y Rørbeck. ♦ Dattum denn andenn tisdagenn y faste mcdiii.

Oversættelse

Et brev, at hr. Folmer Jakobsen Lunge af Ryde, ridder, skødede hr. Aksel Mogensen i Krenkerup, ridder, otte gårde i Rørbæk. Givet den anden tirsdag i fasten 1403.