1403. 11. marts. Lund


Ærkebiskop Jakob af Lund tilstår med samtykke af kapitlet sin svend Jakob Andersen og hans hustru Margrete en gård i Østermarie på Bornholm på livstid mod, at der ydes ham tjeneste.

Tekst efter A

Tekst

Nos Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et apostolice sedis legatus constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod nos ex consensu et uoluntate dilecti capituli nostri honesto uiro Iacobo Andree familiari nostro latori presencium quandam curiam Borendholmis in parochia beate uirginis orientali sitam quam cum uxore sua Margareta habuit intuitu seruicii sui nobis facti et amodo nobis et succesoribus nostris faciendi ab omnibus oneribus regalibus .uidelicet. innæ / stuth / et læthingh / ad dies suos / et prefate uxori sue Margarete quam nunc habet eciam ad dies suos. liberam et totaliter exemptam dimittimus per presentes ita tamen quod[1] nobis et successoribus nostris inde fideliter seruiatur ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo predicti capituli nostri Lundensis nobis dilecti presentibus est appensum ♦ Datum Lundis anno domini m°. cd° tercio dominica / Reminiscere[2] /

1. quod] herefter overstreget ipse A. 2. Reminiscere] linien herefter udfyldt med pennekrøller A.

Oversættelse

Vi, Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, vil, at det skal stå fast for alle nulevende og tilkommende, at vi med vort kære kapitels samtykke og billigelse med dette brev tilstår den hæderlige mand Jakob Andersen, vor undergivne, nærværende brevfører, en gård på Bornholm i Vor Frues østre sogn, som han har fået med sin hustru Margrete, under indtryk af den tjeneste, han har ydet os og fra nu af skal yde os og vore efterfølgere, frit og ganske undtaget for alle kongelige byrder, nemlig inne, stud og leding, så længe han og hans fornævnte hustru Margrete, som han nu har, lever, dog således at der derefter ydes os og vore efterfølgere tro tjeneste. Til vidnesbyrd herom er vort segl tillige med vort fornævnte kære Lundekapitels segl hængt under dette brev. Givet i Lund i det Herrens år 1403 på søndagen Reminiscere.