1403. 11. marts. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern stadfæster sine forgængeres privilegier, immuniteter, friheder og nådesbevisninger for kapitlet ved kirken i Roskilde og dens bygningsfond.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gotorumque rex ac dux Pomeranensis uniuersis presentes litteras uisuris seu audituris. eternam in domino salutem ♦ Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod nos omnia priuilegia emunitates libertates et gracias. que et quas dilecti progenitores et antecessores nostri reges Dacie ex caritate. bona ac benigna eorum uoluntate et gracia speciali dilectis nobis in Christo dominis decanoprepositoarchidiacono. cantori totique capitulo ecclesie Roskildensi. ac fabrice eiusdem ecclesie. dederunt ac benigniter annuerunt ipsis dominis. ac fabrice prenominatis. ex mera dileccione et gracia nostra speciali. concedimus fauorabiliter annuentes. ipsasque et ipsa. libertates. emunitates. gracias et. priuilegia ratificantes tenore presencium confirmamus\ ♦ Quare per graciam nostram districcius inhibemus ne quis aduocatorum nostrorum aut officialium seu quiuis alius cuiuscumque condicionis aut status existat ipsos aut aliquem ipsorum contra hanc graciam nostram ipsis factam presumat aliquatenus molestare ymmo pocius iuxta tenorem litterarum nostrarum presencium omnimode promouere ♦ In cuius confirmacionis euidenciam firmiorem sigillum nostrum presentibus duximus appendendum ♦ Datum Roskildis anno domini mocdo tercio. profesto beati Gregorii pape regni nostri anno viii°[1] .

1. viii°] linien er herefter udfyldt med pennekrøller A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, og hertug af Pommern, til alle, som får dette brev at se eller høre, evig hilsen i herren. Vi gør vitterligt for alle nulevende og fremtidige, at vi af velovervejet kærlighed og af vor særlige nåde har tilstået og gunstigt bevilget de os i Kristus elskelige herrer dekanen, provsten, ærkedegnen, kantoren og hele kapitlet ved kirken i Roskilde og samme kirkes bygning alle de privilegier, begunstigelser, friheder og nådesbevisninger, som vore elskede forfædre og forgængere, kongerne af Danmark af deres kærlighed og gode velvilje imod dem og af særlig nåde har givet og velvilligt tilstået samme førnævnte herrer og kirkebygning, og vi stadfæster og bekræfter ved dette brev samme friheder, begunstigelser, nådesbevisninger og privilegier. Derfor forbyder vi under trussel af vor nådes fortabelse strengt, at nogen af vore fogeder eller embedsmænd, eller nogen som helst anden, af hvilken stand eller stilling han end er, fordrister sig til på nogen som helst måde at forgribe sig på dem eller nogen af dem i modstrid med denne vor nådesbevisning, som er gjort dem, men tværtimod snarere i overensstemmelse med dette vort brevs indhold støtter dem på enhver måde. Til sikrere vidnesbyrd om denne bekræftelse har vi ladet vort segl hænge under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1403 på dagen før den hellige pave Gregors dag i vor regerings 8. år.